THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Đăng ký nhanh

 1. Mục Tiêu Khóa Đào Tạo

 • Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thẩm định giá Doanh nghiệp tại các ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp trong thực tế.
 • Thực hành thẩm định giá Doanh nghiệp thông qua các Case Studies thực tế
 • Học viên tự tin thi tuyển và nhanh chóng nắm bắt công việc liên quan đến nghiệp vụ Thẩm định giá doanh nghiệp tại bất cứ Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, tổ chức nào tại Việt Nam.
 1. Phương Pháp

Đem lại hiệu quả cao nhất nhờ sự kết hợp:

 • Giảng viên nhiệt tình, có kinh nghiệm chuyên môn cùng với phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp sẽ giúp người học tiếp thu nhanh kiến thức và áp dụng một cách linh hoạt vào công việc thực tiễn.

 • Giáo trình xây dựng trên cơ sở các yêu cầu và nội dung của công việc thực tiễn được các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thẩm định giá đúc rút và hệ thống lại.

 1. Đối Tượng Tham Gia

 • Sinh viên chuyên ngành thẩm định giá và các cán bộ mới thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức có chức năng định giá của các ban ngành..

 • Cán bộ đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá tại các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

 • Kiến thức yêu cầu: có kiến thức cơ bản về thẩm định giá tài sản.

 • Số lượng học viên: tối đa 10 người/lớp.

 1. Thời Lượng

Khóa học đầy đủ các nội dung đào tạo: 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng (chưa bao gồm thời gian nghỉ giải lao).

        5. Cam Kết

 • Đảm bảo uy tín và chất lượng khóa học.
 • Tiếp tục hướng dẫn, đào tạo và đồng hành cùng học viên sau khi đã hoàn thành khóa học tại MHGroup.
 • Tạo điều kiện cho học viên xuất sắc làm việc tại MHGroup sau khi hoàn thành khóa học.
 1. Nội Dung Chương Trình

 

Nội dung đào tạo

Mục tiêu đào tạo

 • Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

- Học viên được cung cấp kiến thức tổng quan về đặc trưng và các mô hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Mục đích, vai trò của thẩm định giá doanh nghiệp

 • Học viên hiểu được ý nghĩa cũng như sự cần thiết của hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

 • Các nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp

 • Học viên được trang bị những kiến thức về các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp, từ đó đưa ra những phân tích, đánh giá phù hợp khi thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp trong thực tế.

 • Cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp trong thực tế

 • Đưa ra các cơ sở giá trị thường sử dụng trong thực tiễn khi xác định giá trị doanh nghiệp để học viên có thể vận dụng linh hoạt đối với từng trường hợp, bao gồm: giá trị sổ sách, giá trị thị trường, giá trị hợp lý, giá trị đầu tư, giá trị hoạt động kinh doanh liên tục, giá trị thanh lý.

 • Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp.

 • Học viên được trang bị kiến thức về các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp thường được sử dụng trong thực tế, bao gồm: Cách tiếp cận thị trường – Phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch; Cách tiếp cận chi phí – Phương pháp tài sản; Cách tiếp cận thu nhập – Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.
 • Thực hành áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp thông qua các case studies thực tế
 • - Học viên biết cách vận dụng linh hoạt các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp khi tiến hành thẩm định giá.

 

 1. Tài Liệu

 • Slide thuyết trình của Giảng viên
 • Case studies thực tiễn
 • Bài tập cho học viên
ZALO
FACEBOOK
0369995136