Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Về MHGroup

Công ty Cổ phần Tập đoàn MHGroup  là tổ chức Đào tạo và Tư vấn quản lý uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và kiểm toán. Là  suối nguồn hội tụ tri thức và kinh nghiệm của các chuyên gia tài chính cao cấp, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các Ngân hàng và Tổ chức tài chính uy tín ở Việt Nam và trên thế giới, Công ty Cổ phần Tập đoàn MHGroup sẽ đồng hành hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh thông qua phát huy năng lực cá nhân, khẳng định vai trò lãnh đạo, bồi dưỡng nhân sự - tài sản cốt lõi của mỗi doanh nghiệp bằng chuỗi các chương trình đào tạo - tư vấn.

Hoạt động “Lõi” của Công ty gồm:

  • ĐÀO TẠO:

  • Đào tạo truyền nghề & đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu với từng cấp độ nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Kiểm toán.

  • Đào tạo kỹ năng mềm ứng dụng trong công việc: Các Kỹ năng phát triển cá nhân và Kỹ năng quản lý.

  • TƯ VẤN QUẢN LÝ: Hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ ngân hàng, chứng khoán, thuế, hải quan, doanh nghiệp; xây dựng Khung năng lực và Khung chương trình đào tạo dành riêng cho mỗi doanh nghiệp.

  • Các hoạt động hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ tư vấn khác

ZALO
FACEBOOK
0369995136